Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Агушеви конаци

Само на 25 км. южно от град Смолян се намира малкото родопско село Могилица. Селото е разположено в красива котловина по течението на река Арда. То е съхранило уникалния средновековен феодален замък "Агушеви конаци" - единственият на Балканския полуостров. Агушевите конаци са строени в средата на 19 век от български майстори строители за Агуш ага и неговите трима сина. “Конак” означава дворец, голяма къща. В случая това е нещо като лятна резиденция на богат турски феодал, представляващ комплекс от няколко сгради с различни функции, с много дворове, стаи, салони, коридори, тунели и тайници. Конакът е ограден с дебел зид, на който са построени отбранителни кули. Учените смятат, че това е закъсняло подобие на родов замък от средновековен тип. Много интересна е една от външните кули, такава не се среща никъде другаде из Родопите. Тя е много висока, при високата си част се разширява и има няколко прозореца, като на кьошк, а външните стени и стрехите на покрива са изографисани.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.