Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Манастир Седемте Престола

Осеновлашкият манастир “Св. Богородица”, или както е по- известен Седемте престола, е един от най-интересните манастири по българските земи. Разположен е по горното течение на р. Габровница, в западното подножие на Стара планина. Появата му се датира към IX в., когато по тези места се заселват славянски племена, идващи от района на Бесарабия. Според преданието, манастирът бил основан от седем боляри или седем братя. Ето защо и църквата се състои от седем отделни помещения- параклиси. Днешната манастирска църква е построена през 1825 г. и е кръстовидна, триапсидна сграда с цилиндричен купол. В архитектурно отношение църквата е единствена по рода си.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.