Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Арбанаси

Световноизвестното старинно селище Арбанаси се намира на високото Арбанашко плато, на около 4 км от гр. Велико Търново. Характерните къщи и богато декорираните църкви, датиращи от 16-18 век, превръщат Арбанаси в едно от най-самобитните и живописни селища в България, привличащо ежегодно много туристи, учени, археолози. С царски указ от 1921 г. селото е обявено за курорт, а през 2000 г. за "историческо селище" от национално значение. Оскъдният документален материал оставя различни мнения и предположения за произхода, името и населението на Арбанаси. Според някои, то е заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните краища, след бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 г. когато той завзема и Арбанашката земя. Раковски съобщава, че Иван Асен II, след като се оженил за дъщерята на пленения кир Тодор Комнин, заради нея преселил няколко гръцки фамилии в Арбанаси. Историята на Арбанаси е богата, а имената на арбанасчани са записани в героичния летопис. Но това, което е останало до нас и поразява със своята красота, умение, вкус, са запазените 144 къщи с богата вътрешна украса, 5 църкви и 2 манастира. От запазените къщи будят интерес двете музейни Костанцалиевата и Хаджиилиевата. Най-старата и най-живописно декорираната църква в селището е Рождество Христово.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.