Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Църквата „Всех Святих“ в Русе

„Всех Святих“ е православна църква в Русе. Построена е през 1898 г., разрушена е през 1975 г. и на ново място е възстановена към края на 2012 г. Идеята за построяване на православен храм в Русе (тогава Русчук), носещ името „Всех Святих“, датира приблизително около средата на 19 век. Учредената през 1865 г. българска черковно-народна община възлага на майстор Генко Кънчев да направи план за църква. На 27 април 1870 г. планът е готов, митрополит Григорий освещава крайъгълния камък за бъдещия храм, но турските власти не разрешават строежа на избраното от българите място (девическото училище). Русенци са принудени да търсят друго решение и избират Крайненските гробища (днес Парк на възрожденците). Скоро след Освобождението се възобновява идеята за новия храм и е възложено на инженер Едуард Винтер да направи проекта. През 1965 г. храмът е предаден на Градския съвет, а целият му инвентар е демонтиран и пренесен в църквата „Св. Троица“. На 16 април 1975 г. са извадени и пренесени костите на тримата доростоло-червенски митрополити, погребани във „Всех Святих“. Полагат ги в „Св. Троица“. На 28 февруари 1978 г., по повод 100-годишнината от Освобождението на България, е открит Пантеонът на Възрожденците в Русе. Той е построен на мястото на разрушения храм „Всех Святих“. През 1993 г. русенски граждани създават Обществен съвет за възстановяване на църквата „Всех Святих“. На 29 октомври 1998 г. в Русе се отбелязва 100-годишнината от смъртта на митрополит Григорий. Българският патриарх Максим благославя мястото и полага основния камък за възстановяване на църквата. До есента на 2012 г. сградата на храма и камбанарията са построени и външният вид на църквата е почти завършен. Необходимо е още да се застели подът, да се доизгради отоплителната система, както и да се възстанови олтарът, за да могат да бъдат подновени богослуженията. Средствата били събрани чрез дарителска кампания, и за довършването на храма правителството отделно дарило 250 000 лева. Руският патриарх Кирил подарил и 8 камбани, изработени по проект на старшия звънар на Кремъл Игор Коновалов. На 10 септември 2017 г. храмът е тържествено отворен отново и благословен лично от българския патриарх Неофит. (Източник: bg.wikipedia.org)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.