Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

5 юли 1999 г. – деноминация на българския лев

Законът за деноминация на лева е приет на 19 февруари 1999 г. Влиза в сила на 5 юли, когато в България официално влиза в обращение новият деноминиран български лев. Според новите разпоредби, 1000 неденоминирани български лева стават равни на 1 деноминиран лев, а 100 лева – на 10 стотинки. Пускат се и нови банкноти от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лева. Това решение е съгласувано с МВФ и Световната банка. Това е четвъртата парична реформа в България през последните години. Първата е през 1947 г., когато новата социалистическа власт решава да въведе новите си символи върху парите. При тази операция са сменени само паричните знаци, като замяната на стари със нови се е извършвала на принципа лев за лев. Решението е прието с постановление от 6 март 1946 г. Втората парична реформа е извършена през 1952 г., когато от обращение излизат всички банкноти и монети, циркулирали в страната до момента. Обмяната тогава е извършена в съотношение 100:1, но цените на стоките са променени 25:1. Пуска се нова емисия купюри 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 200 лв. Отсечени са нови монети от 1, 3, 5, 10 и 25 ст. Третата парична реформа стартира на 1 януари 1962 г. и приключва за три месеца - до 31 март същата година. Парите са обменени в съотношение 10:1. Извадени са от обращение всички циркулиращи до момента банкноти и монети. Книжните пари са в купюри 1, 2, 5, 10 и 20 лв., а монетите са по 1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.