Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Залдапа - Добруджанският Помпей

Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Крепостта, известна като Добруджанският Помпей, е разположена в м. Калето, между селата Абрит и Добрин, Добричка област. В по-старите публикации, а и сред местното население е позната с различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале, а името й означава студена или жълта вода. Изградена през втората четвърт на ІV в., укрепителната система на Залдапа функционира около 250 години – до гибелта на града в края на VІ в. Крепостната стена огражда само по-голямата и по-висока южна част на полуострова, върху който е било разположено античното селище. Общото й протежение възлиза на около 2050 м и се състои от 18 праволинейни отсечки (куртини) с различна дължина. През епохата на Античността Залдапа е бил за кратко време седалище на епископия и е начално огнище на най-мащабното въстание срещу император Юстиниан Велики ( 483 – 565 ), император на Източната Римска Империя (Византия). Това е и родното място на византийския военачалник Виталиан, който е най-големият бунтар в ранната византийска империя. В резултат на проведените археологически разкопки са проучени част от укрепителната система, гражданска базилика, раннохристиянска църква и водохранилище. (Снимка: http://www.krushari.bg)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.