Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Природен резерват Ропотамо

Резерватът Ропотамо е обособен през 1992 на площ от 1000,7 ха около двата бряга на едноименната река. Включва в себе си съществуващите преди това природен парк “Ропотамо” (резерват “Водни лилии”), резерватите “Змийски остров”, “Аркутино” и “Морски пелин”. При вливането на р. Ропотамо в Черно море се е образувал лиман, като в него навлиза и морска вода. Има формирани блатисти местности с ясенова гора с лонгозен характер и съобщества от водни лилии. Флората и фауната включват редки и застрашени от изчезване видове, което го прави природен комплекс с международно значение. Река Ропотамо е кръстена на гръцката богиня Ро (Rо на гръцки означава “бягам”, а potamo означава “река”), която, с песните си и красотата си, е спечелила милостта на пиратите, които са тероризирали древна Аполония. Реката тече през гъста гора от широколистни дървета, като корените и долната част от стъблата на голяма част от дърветата с потопени във водата. Избуяли треви, тръстики и лианообразни влачещи се бръшляни създават у човек усещането, че се намира в джунгла. Последните седем километра от реката съдържат над 100 растителни вида, включени в Червената книга на защитените видове в България.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.