Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Делчево

Делчево е село в Югозападна България и се намира на 9 км от гр. Гоце Делчев. Голяма част от къщите в селото са строени в края на XIX и началото на XX век от местни майстори и са обявени за паметници на културата. Те са разположени амфитеатрално на стръмния югоизточен склон на планината Пирин. На някои места скалата служи за зид на приземния етаж и се наблюдава едно интересно вплитане на природата в архитектурния облик на селото. Доста от къщите са с еркерно наддаване на втория етаж. Те, в съчетание с тесните, виещи се по планинския скат улички с калдаръм, създават на места типична възрожденска атмосфера. Църквата „Успение Богородично“ е в центъра на селото. Тя е строена през 1838 г. и представлява трикорабна каменна постройка с галерия от юг и купол на централния кораб. Художествена стойност в интериора на църквата имат рисуваният дървен иконостас с 10 сцени от Шестоднева, изобразени върху подиконните пана (XIX в.), стари царски двери (края на XVI – XVII в.) и иконите (66 на брой XIX в). (Снимка:bg.guide-bulgaria.com)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.06.2019
Българска версия: 29956, Английска версия: 2913

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.