Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Хераклея Синтика

Останките на античния град Хераклея Синтика се намират в Югозападна България в землището на с.Рупите, община Петрич (върху южния склон на вулканичното възвишение Кожух). В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Градът е загинал след опустошително земетресение през 388 година. Хераклея Синтика е един от малкото сигурно установени антични градове около Средна Струма. Археологичните проучвания показват, че селището е било модерно за времето си и е имало изградена канализация. При разкопките са намерени калъпи, както и голямо разнообразие от недовършени, довършени и глазирани фигури, което свидетелства за наличието на занаятчийска работилница. Открити са и монети, както и две оброчни плочки. Едната е на Херакъл, а другата на Артемида, богинята на лова. През 2017 г. продължават проучванията на античния град. Последната ценна находка е корито от фонтан с 3 лъвски глави, от които изтичала вода. Открити са още еротичен свещник, маска на Силен, сатирът на Дионис, статуетка на самия Бог на виното, театрални маски и фигури, изработвани в на място в работилници. Всички тези находки датират от III в. след Христа. (Снимка: Исторически музей-Петрич)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.