Дата на публикация: 10.04.2020 г.
Валидна до: 30.04.2020 г.

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи. Във връзка със своята дейност, компанията търси да назначи за гр. София:

Технически ръководител

Описание:

 • Изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата.
 • Организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители.
 • Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство.
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка.
 • Изготвя точно в определените срокове отчетните документи.
 • Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.
 • Следи за изпълнението на графика на обекта.

Изисквания:

 • Образование – завършено средно или висше техническо образование
 • Опит като технически ръководител – 5 години.
 • Компютърна грамотност-MS Office; Access е предимство.
 • Опит в изграждането на обекти с различно предназначение.
 • Опит в ръководство и контрол на строителни бригади и подизпълнители.
 • Опит в отчитане на строителните дейности.
 • Добри познания на нормативната уредба и добрите практики на строително инвестиционния процес.
 • Да познава методите и технологиите за извършване на СМР.
 • Свидетелство за правоуправление на МПС- кат.В.

Компанията предлага:

 • Много добро възнаграждение;
 • Много добри условия на работа;
 • Работа в динамичен и амбициозен екип.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност единствено за целите на настоящия подбор и при спазване на законодателството за защита на личните данни.

За контакт: гр. София 1359, ул. Д-р Петър Дертлиев 129, тел. 02 925 1444  e-mail: office@raicommerce.bg