Дата на публикация: 10.04.2020 г.
Валидна до: 30.04.2020 г.

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи. Във връзка със своята дейност, компанията търси да назначи за гр. София:

Работник ВиК

Описание:

 • Да извършва товаро-разтоварни и преносни работи.
 • Да извършва обща работа при подготовка за ремонт на водопроводи, канализации и съоръженията към тях.
 • Да почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените места.
 • Да сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците до определените за целта места, без да допуска разпиляване.
 • Да извършва работи на ръка с лопата-копае, повдига, носи, почиства, товари и разтоварва почва, разстила пясък и чакъл.
 • Да носи и подрежда тухли, тръби и други строителни елементи.

Изисквания:

 • Завършено средно или основно образование;
 • Най-малко 2 години опит в областта на ВИК строителството;

Компанията предлага:

 • Много добро възнаграждение;
 • Много добри условия на работа;
 • Работа в динамичен и амбициозен екип.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност единствено за целите на настоящия подбор и при спазване на законодателството за защита на личните данни.

За контакт: гр. София 1359, ул. Д-р Петър Дертлиев 129, тел. 02 925 1444  e-mail: office@raicommerce.bg