Брой 4953, 16.05.2019 г.

Сдружение Стопанска камара - Варна
ЕИК: 000096926

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г. - част 1

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г. - част 2

Оповестяване на счетовдната политика