Поредица семинари на тема:
Новото данъчно законодателство и българския бизнес в ЕС'2007Новият ЗДДС и ППЗДДС
24 януари 2007 (сряда)

гр. София,  хотел Анел
бул. Т. Александров 14, 9.00-17.00 ч.
Новият ЗДДФЛ
25 януари 2007 (четвъртък)

гр. София,  хотел Анел
бул. Т. Александров 14, 9.00-17.00 ч.

Новият ЗКПО
26 януари 2007 (петък)

гр. София,  хотел Анел
бул. Т. Александров 14, 9.00-17.00 ч.

Лектор: Валентина Василева
Валентина Василева е данъчен консултант в „Глобал такс” АД. Работила в системата на данъчната администрация до 1998 г. Консултант,  с задълбочени познания в областта на българското данъчно законодателство и СИДДО. Хоноруван преподавател в Нов Български Университет.
Лектор: Даниела Влъчкова
Даниела Влъчкова е главен експерт в Дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите. Участвала е в разработването на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Автор е на редица публикации  в специализирания печат.
Лектор: Велин Филипов
Велин Филипов е началник отдел “Счетоводна практика”, Дирекция “Данъчна политика”, Министерство на финансите. Ръководил е експертния екип разработил проекта на новия ЗКПО и измененията в материалния данъчен закон през последните години. Председател на Националния съвет по счетоводство в периода ноември 2003 г. – октомври 2006 г. Автор и съавтор на книги в областта на прякото данъчно облагане и финансовото счетоводство. Има множество публикации в специализираната преса и участия в професионални симпозиуми.
Цена: 80 лв. (с вкл. ДДС)
Заявка за участие
Цена: 80 лв. (с вкл. ДДС)
Заявка за участие
Цена: 80 лв. (с вкл. ДДС)
Заявка за участие

При заявка за участие в трите семинарни дни участниците ползват отстъпка и цената е 210 лв. (с вкл. ДДС)

За да участвате в семинара моля попълнете заявка за участие
и изпратете по факс 02/981 45 67 или e-mail: sfb@bia-bg.com
За допълнителна информация: тел. 980 10 86, e-mail:
sfb@bia-bg.com

Таксите се заплащат:
в брой в касата на СФБ "Капиталов пазар" АД, София 1301, ул. Алабин 16-20, ет. 1
или по банков път: Ейч Ви Би Банк Биохим - офис Европа, София, ул. Алабин 58
BIC code: BACXBGSF
Банкова сметка (лв.): BG69 BACX 9660 1006 2882 00

За записване: тел./факс 981-45-67, e-mail: sfb@bia-bg.com