Лизингът – гъвкавият финансов инструмент

  Визитна картичка на компанията
  HVB Leasing е дъщерна компания на австрийската компания Bank Austria Creditanstalt Leasing - 90% и на HVB Bank Biochim-10%.  Това позволява да се ползва огромния опит на основния собственик, както и ресурсите, които притежава финансовата група, съставена от двете големи банки Hypovereins с център в Мюнхен и Bank Austria Creditanstalt с център във Виена. Този мощен финансов консорциум е на четвърта позиция в Европа. Лизинговата група Bank Austria Creditanstalt Leasing е на първа позиция в Централна и Източна Европа.

  HVB Leasing финансира широк спектър от сделки. Предлагаме финансиране на различни видове сделки над 10 000 евро като практически няма горен праг. Дружеството не извършва потребителски лизинг на бяла или черна техника.
  Какви активи можете да придобиете с помощта на HVB Leasing? Кои са предимствата на лизинга в сравнение с банковия заем?
  Лизинг на машини, оборудване и съоръжения на компании с дейност в областите:
  • Транспорт и спедиция
  • Машиностроене и металообработване
  • Енергетика
  • Текстилна промишленост
  • Медицинска техника
  • Хранително - вкусова промишленост
  • Печат и предпечат
  • Лизинг в комуналния сектор
  • Лизинг на автомобили
  • Лизинг на недвижими имоти

  • Бизнес сгради и търговски центрове
  • Административни сгради
  • Производствени халета (сгради)
  • Индустриални зони
  • Логистични центрове и складови бази
  • Паркинги и гаражи
  HVB Leasing предлага на своите клиенти финансов и опреативен лизинг.
  Някои от най-важните предимства на лизинга, като форма на финансиране на фирмите са:
  • Предимство на лизинга е  фактът, че за обезпечение по сделката служи самата вещ, а при кредитите банката е задължена да иска обезпечение по силата на регулативното банково законодателство от поне 125%, в някои случаи до 150-160%, което затруднява особено средните и малките фирми. 
  • Финансовият лизинг е по-изгодна възможност от традиционното финансиране, особено в условията на ниска доходност и ограничен достъп до капиталовите пазари
  • Финансовият лизинг е най-бързият начин да се придобие необходимото оборудване, без да се влагат наведнъж големи парични средства
  • Финансовият лизинг спомага на предприемачите да бъдат финансово гъвкави, да са в крак със съвременните технологии и същевременно да запазят оборотния си капитал
  • При финансовия лизинг лизингополучателят има възможност да да съхрани своя ипотечен потенциал  с цел използването му пред банки при кандидатстване за кредитни линии
  • За разлика от традиционното финансиране, разнообразието на лизинговите схеми позволява на лизингополучателя да избере най-подходящата, съобразена с паричните му потоци програма
  • Лихвените нива при лизинга обикновено са по-ниски от тези на други видове финансиране, средствата се влагат на части
  • Друго съществено предимство на лизинга пред банковия кредит е финансирането на ДДС от лизингодателя. Той го заплаща при закупуването на актива, а лизингополучателят го плаща разсрочено върху месечните си вноски
  • Лизингополучателят може да избира производителя, доставчика, модела и всички необходими параметри на актива, от който се нуждае.
  Пазарни позиции на дружеството в България
  Половината от лизинговия портфейл включва финансиране на машини и производствено оборудване, а другата половина на леки и лекотоварни автомобили под 3.5 тона. Добри позиции HVB Leasing има и в областта на транспорта и на на пътностроителната техника. 

  В лизинговането на леки коли HVB Leasing има солидно присъствие на пазара. Дружеството работи с всички официални вносители на нови автомобили в страната. Не работи по лизингови схеми с автокъщите. Употребяваните автомобили се лизинговат само ако минават през съответните официални вносители.
  Планове за 2005 година
  Дружеството има амбициозна програма - към края на 2005 г. да стане един от основните лидери на лизинговия пазар.

  В началото на месец март 2005 г. HVB Leasing разшири клоновата си мрежа с десет нови офиса в градовете Бургас, Варна, Русе, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Велико Търново, Враца, Плевен и Благоевград.

  HVB Leasing
  София, 1504, ул. “Чаталджа” 3
  e-mail: sales@hvb-leasing.bg
  Тел.: 02 948 90 10
  Факс: 02 948 90 22
  www.hvb-leasing.bg