СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ: «БЪЛГАРИЯ 2004»
Ноември 2004

Заявка за участие

Уважаеми господа,

Вестник NAFTEMPORIKI, в сътрудничество с дъщерната си компания «HAEMUS SA – Consulting Services» (специализирана за предоставяне на бизнес информация за страните от Югоизточна Европа) планира да издаде през месец ноември 2004 г.специално издание за България . Предвижда се в него да бъдат разгледани развитието на българо-гръцките търговско-икономически отношения през последните години, развитието на българската икономика и инвестиционните и бизнес възможности които страната предлага преди и след влизането й в ЕС през 2007 г.

Съдържанието на изданието ще включва статии и анализи разглеждащи текущото състояние и перспективите за развитие на различни отрасли от българската икономика, интервюта и коментари от български и гръцки бизнесмени притежаващи опит и допринесли в значителна степен за развитието на двустранните търговско-икономически отношения. По конкретно ще бъдат засегнати следните теми:

 • Обзор на текущите макроикономически показатели на България.
 • Новата законодателна рамка за инвестиционната дейност в страната.
 • Тенденции и перспективи при привличането на чуждестранни инвестиции.
 • Модернизация на инфраструктурата - строителството.
 • Финансов пазар и участието на гръцките банки в него.
 • Гръцка предприемаческа дейност в България.
 • Перспективи и инвестиционни възможности в туризма.
 • Енергиен сектор.
 • Пазар на недвижими имоти.
 • Българска Фондова Борса – София.
 • Презентации на български компании и на гръцки компании с дейност в България.

Уважаеми дами и господа, считаме че, проекта за издание предложен на Вашето внимание, предлага изключително добра възможност за представяне дейността на Вашите фирми и продуктите които те предлагат на гръцкия пазар. Авторитета на в. NAFTEMPORIKI, като най-големия икономически ежедневник в Гърция в съчетание с опита и познаването в дълбочина на икономическото развитие на страните от ЮИЕ от фирма HAEMUS ще спомогнат в голяма степен за провеждането на успешна рекламна кампания в страна членка на ЕС и наш традиционен търговски партньор и ще Ви дадат възможност за установяване на нови дългосрочни бизнес контакти.

Очакваме заинтересованите български фирми и организации да направят своите заявки за реклама най-късно до 29 октомври 2004 г. чрез нашите партньори от “БИК Капиталов пазар” ЕООД.

Заявки за реклама, постъпили до 15 октомври получават правото на 5% отстъпка от цената на рекламата.


С уважение

John Liotos,
Commercial Director

 

 

 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ: «БЪЛГАРИЯ 2004»
Ноември 2004

Заявка за участие

ЦЕНОРАЗПИС
Място B/W & 4 Colors
Цяла страница 2.500 EUR
B & C Корица 2.900 EUR
Задна Корица 3.200 EUR
Половин Страница 1.350 EUR
1/4 Страница 700 EUR
Салон 4.500 EUR
 • Всеки рекламодател допълнително (безплатно) получава правото на представяне на своята дейност в текст с размер равен на заявената реклама.
 • Рекламите се заплащат с изпращането на заявката за поместването им.
РАЗМЕРИ
Цяла страница 20,7cm X 28,7cm
Половин страница (хоризонтално) 20,7cm X 14,3cm
Половин страница (вертикално) 10,3cm X 28,7cm
Салон 41cm X 28,7cm
1/4 Страница 10,3cm X 14,3cm

Заявка за участие

Тираж - 30.000 бр.
Изданието ще се разпространи

 • чрез дистрибуторската мрежа на вестник NAFTEMPORIKI до всички негови абонати,
 • на икономическите форуми, на които вестник NAFTEMPORIKI е медиен партньор.


Печат - 4 цвята
Хартия - Illustration 75 gr
Подвързия - До 20 страници реклама: телбод
Над 20 страници реклама: лепило.

Рекламните публикации се представят в следните формати:

 • Photoshop (High Resolution - 300 ppi), TIF, JPG
 • Corel Draw, version 10.0
 • Illustrator 10.0 (outline Fonts)
 • Quark XPress (+fonts)