Бизнес срещи
на фирми от област Валония, Белгия и В.Х. Люксембург
в София на 21-22 юни и във Варна на 23 юни 2004


Агенцията за външна търговия на Валония (AWEX) към Посолството на Кралство Белгия в София, съвместно с Търговско-промишлената палата на Люксембург и Варненската търговско- индустриална камара, организира работни срещи на фирми от област Валония, Белгия и Херцогство Люксембург с потенциални български партньори.

Форумът ще се проведе на 21 и 22 юни 2004 в София, в хотел “САС Радисън” (пл. “Народно събрание” 4) и на 23 юни във Варна във Фестивален и Конгресен  Център (бул.“Сливница” 2).

Делегацията включва фирми, работещи в следните сектори: води и околна среда; водонепропускливи течности и мембрани; диамантени остриета за разрязване на материали, използвани в строителството; трошене на скални маси; механика и котлостроене; металообработка; мембранни кранове и клапани; ремонт на газо и петролопроводи; внос/износ на цветни метали; продажба и сервиз на подемни машини, машини за почистване; производство на полуремаркета и продажба на автомобили и камиони втора употреба; диагностични комплекти за ветеринарната медицина; текстил; производство на офис мебели; търговия със стоки за бита; консултации в областта на външната търговия и гражданското строителство; финанси и банково дело, и др.

Формуляр за участие
Допълнителна информация и заявки за участие в срещите:
Агенция за външна търговия на Валония
(AWEX) - София

тел: 02/988 74 60/61
Е-mail: sofia@awex.bg
Интернет: www.awex.be
Варненска търговско- индустриална камара
Лицe за контакти: Г-н Вълев
тел: 052/615 140,
e-mail: valev@vcci.bg
Интернет: www.vcci.bg

Срокът за записване е 12 юни 2004. Участието е безплатно.

Фирми от област Валония, Белгия и Херцогство Люксембург
Фирма Интернет страница Дейност на фирмата Търсени контакти
AGORIA VZW www.agoria.be Белгийска организация на работодатели, представляваща компании от различни сектори на индустрията (метали и материали, пластмаси, машинно инженерство, информационни и комуникационни технологии, защита и сигурност, индустриална автоматизация). Организации, работещи в същите сфери на дейност (BIBA, АМСП, ТПП...).
BELA vincent.repay@advalvas.be Обучение на кадри в областта на външната търговия и изготвяне на програми за редовно и он- лайн обучение. Консултации в областта на финансовата организация и управлението на договорите в международен мащаб за малки и средни предприятия. Агенции и образователни институции. Индустриални предприятия, които биха желали да се ориентират към външните пазари.
BIO - X DIAGNOSTICS SPRL www.biox.com Разработване, производство и търговия с диагностични комплекти и тестове за ветеринарна медицина, използвани за откриване на болести у животните, отглеждани във ферми и рибни развъдници. Дистрибутори в областта на ветеринарната диагностика или доставчици на инструменти и медикаменти предназначени за ветеринарните кабинети и университетски лаборатории.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE (CCILB) www.ccilb.be Търговско-промишлена палата от региона на Люксембург в Белгия. Обслужване на предприятията. Организации с подобни дейности.
DERBIGUM/PRS (Groupe Imperbel) www.derbigum.com Производство и търговия на водонепропускливи продукти под формата на течности и мембрани. Архитектурни бюра, потенциални клиенти в сферата на индустрията, местни строителни инвеститори.
DEVILCA www.wagner-groupe.com Металообработка. Доставчик на предприятия в следните сектори: гражданско строителство, автомобилостроене, машиностроене, електроника. Производители на хидравлични резервоари, машини за гражданското строителство и части за трактори и автомобили.
DIMACO SA www.dimaco.be Разработване, производство и търговия на системи за контрол на качеството при опаковъчни линии в хранителната, козметичната и фармацевтичната индустрии. Потенциални клиенти и дистрибутори.
ERGEDE www.ergede.com Производство и дизайн на пижами, нощници и домашно облекло. Ателиета за конфекция, специализирани в призводството на пижами и нощници. Дистрибутори на колекцията домашно и луксозно облекло.
ETS DELADRIERE SPRL claude.deladriere@skynet.be Механика, фина механика, котлостроене. Проучване, производство и инсталиране на: дюзи за многогоривни пещи в циментопроизводството, части за самолетната, автомобилната, корабостроителната, стъкларската, химическата индустрии. Pеволюционни паркинги ("safe parking"). Фирми, работещи в същите сфери на дейност.
JANSEN FRERES SCRL jansen.freres.sc@skynet.be Търговия със стоки за бита (стъкло, порцелан, домакински прибори, пластмасови изделия). Снабдители. Производители на стъклени, порцеланови, пластмасови изделия за бита.
MAGOTTEAUX SA www.magotteaux.com MAG Impact - чук за трошене. Проектиране и производство на износващи се части. Циментопроизводство и кариери.
PHOENIX PLUS SA www.phoenix.plus.be Събиране, рециклиране и търговия с цветни метали: електронни отпадъци, алуминиеви и медни кабели, електрически мотори и трансформатори. Търговски агент с опит в металургията; предприятия специализирани в демонтиране на телефонни централи, рециклиране на цветни метали, повторно използване на електронни отпадъци.
S.H.E.R. INGENIEURS-CONSEILS SA www.sher.be Консултантска фирма за проучвания, специализирана във водоснабдителни мрежи, градски пречиствателни мрежи и животновъдство за малки населени места. Местни бюра, работещи в сферата на дейност на SHER.
TD WILLIAMSON SA www.tdwilliamson.com Ремонт на газо и петролопроводи. Фирми, работещи в същата сфера на дейност или управляващи преносната мрежа.
TDS ACIOR (TDS OFFICE DESIGN) www.tds-office.com Производство и продажба на офис мебели от метал, направени от незапоени цели плоскости (висока и средна ценова гама). Производители на офис мебели, притежаващи дистрибуторска мрежа в страната, вносители на мебели. Партньори, заинтересовани от производството и продажбата на мебели.
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG www.cc.lu Обслужване на предприятията на Великото Херцогство Люксембург Организации с подобни дейности.
LUXCONSULT www.luxconsult.lu Консултации в областта на технологиите за информация и комуникация, гражданското строителство и геодезията. Управление и развитие на строителни планове, координиране на архитектурни, инженерни и експертни проучвания. Търговски партньори, бюра специализирани в областта на проучванията, съветници в областта на инженерното дело. Партньор, който да подпомогне развитието на проекти в Люксембург.
AGRILUX GROUPE bernard.elvinger@agrilux.lu Продажба и сервиз на подемни машини (мотокари) и машини, използвани за почистване. Покупко-продажба и износ на нови и употребявани селскостопански и индустриални машини. Потенциални клиенти, големи вериги от магазини, различни индустрии. Контакти в областта на рибовъдството около устието на река Дунав.
SAINT GOBAIN S.A. www.norton-diamond.com Производство на диамантени дискове, свредели и машини за рязане на строителни материали. Дистрибутори на машини и оборудване за строителството.
DEXIA Banque Internationale a Luxembourg S.A. www.dexia-bil.lu Предоставя финансови продукти, финансови решения и персонални инвестиции. Дълъг опит в Частното банкиране. Една от петнадесетте най-добри банки в евро зоната. Посредници,с които да развие сътрудничество въз основа на договорни отношения за преотстъпване. Професионалисти от финансовия сектор, адвокати, правни и данъчни съветници, експерти счетоводители и ревизори на предприятия в главните икономически центрове.
FAYMONVILLE DISTRIBUTION www.faymonville.com Производител на полуремаркета за транспорт на извънгабаритни товари.Предлага широка гама продукти за специализиран транспорт на товари от 20 до 250 тона, за транспорт на машини, кораби, елеватори, стъкло, дървесина. Сътрудничество с търговски партньор с цел продажбата на ремаркета. Транспортни предприятия, транспорт на извънгабаритни товари.
Mecanique Ed. Georges et fils S.A.R.L. www.mecanique.lu Струговане и механично запояване на части и механични системи, както и поправка на двигатели с вътрешно горене и инжекционни системи. Дизел, поддръжка на промишлена хидравлика и търговия на автомобили. Партньорство с подизпълнители и сътрудничество с производители от същия сектор (леярни, ковашки цехове...) Вносители на автомобили втора употреба.
Pacific west Trade & Service SA ehses@trade-service.lu Търговска къща , занимаваща се с внос и износ на риби, морски деликатеси, плодове и зеленчуци (пресни и дълбоко замразени), концентрирани плодови сокове и вино. Партньори с опит във вноса на храни и хранителни продукти или в развиването на дистрибуторски мрежи.
Astron Buildings SA www.astron.biz Дизайн, производство, доставка и монтаж на сглобяеми стоманени съоръжения. Изграждане на мрежа от строителни концесионери. Средноголеми предприятия, занимаващи се с промишлено и гражданско строителство. Фирми, заинтересовани от сключването на "franchising" договори.
SISTO Armaturen SA www.sisto.de Производство на мембранни кранове и клапани с приложение в индустрията, химическата и фармацевтичната промишленост и биотехнологиите. Контакти в индустрията, химическата и фармацевтичната промишленост.
EMDI EUROPE SA ZI ZARE EHLERANE ambi@emdi.lu Предлага продукти и услуги като фино рязане, ковани части,топене под налягане, изливки от бронзови и медни сплави, вериги, метални и каучукови изделия. Производители на автомобили,камиони, мотоциклети, мотопеди.Търговски партньор. Директни клиенти и компании занимаващи се с дистрибуция на автомобилни и мотопедни части.