Другите за Българската стопанска камара

25 май 2004 г.: "С настоящото писмо благодарим на БСК и лично на г-н Дикран Тебеян, който като зам.-председател на Камарата оказа незабавна помощ на Търговско-индустриална камара - Бургас, по казусен въпрос с НОИ-РУСО-Бургас. Компетентното становище на г-н Тебеян бе безапелационно прието от Националния осигурителен институт. Това още веднъж показва неоспоримия авторитет на Българската стопанска камара и този на г-н Дикран Тебеян. Надяваме се на бъдещо ползотворно партньорство за решаване проблемите на бизнеса в нашата страна."
(Писмо до председателя на БСК Божидар Данев от председателя на ТИК-Бургас, инж. Витка Вълчева)

29 април 2004 г.: "От името на моите студенти и от мое име искам да Ви благодаря за Вашата подкрепа във връзка с учебното ни посещение. Благодаря за Вашето гостоприемство! Вашата готовност за срещата с нас, Вашите отговори на въпросите ни и подробната информация за Вашата дейност допринесоха извънредно много за успеха на това посещение. Бих се радвал, ако и в бъдеще поддържаме контакти. В момента сме заети с изготвянето на писмения доклад за изследването. Едновременно с това, се готвим за публично представяне на резултатите в Свободния университет в Берлин, когато ще информираме и за промените в България и развитието на трудовите условия в българската шивашка промишленост."
(Из писмо до зам.-председателя на БСК Дикран Тебеян от ректора на Берлинския свободен университет д-р Михаел Фищер)


7 април 2004 г.:
"Много благодаря на Вас и на останалите членове на Българската стопанска камара за поздравленията Ви по случай присъединяването на страната ни към НАТО. Наистина можем да сме горди от постигнатото членство в евроатлантическата общност, тъй като то е едно признание за демократичното развитие на България. Считам, обаче, че това е постижение на всички българи, за което са работили няколко правителства и редица граждански организации. Благодаря Ви още веднъж за хубавите думи и чудесните пожелания, като и аз от своя страна желая на Вас и на Българската стопанска камара много успехи в развиваната от Вас дейност"
(Писмо до председателя на БСК Божидар Данев от министър-председателя на Р България Симеон Сакскобургготски)
 

15 декември 2003 г.: “Изказвам благодарността си за предоставените материали на магнитен носител по програма САПАРД. Организираният от Вашия екип семинар "Източници за финансиране на общински инвестиционни проекти" на 5.12.2003 г. беше изключително полезен за нас. Сега в община Левски се създава нов отдел "Инвестиции и проекти за развитие на община Левски" и аз се надявам на успешно и ползотворно сътрудничество с Вас.”
(Из писмо до Камен Колев – Главен директор “Индустриално развитие” в БСК, от г-жа Полина Дончева – Община Левски)
 

30 юни 2003 г.: “Законът за наркотичните вещества и прекусорите нямаше да бъде приет без твърдата позиция и настойчивостта, с която БСК и Вие лично отстоявахте решаването на проблема. Благодарим Ви за съдействието и помощта! Благодарим Ви за усилията, които полагате пред изпълнителната и законодателната власт за подобряване на икономическите условия и облекчаване дейността на търговските дружества в България!"
(Из писмо до Председателя на БСК Божидар Данев от Председателя на СД и Изпълнителен директор на “Жити”АД – гр.Русе)

26 юни 2003 г.: “Българската асоциация на търговците на метали – БАТМ, благодари на Вас и на екипа на Българската стопанска камара за изключителната подкрепа, която ни се оказва като на бизнес асоциация по реализирането на законодателни инициативи, касаещи: ЗИД на Данъчно-процесуалния кодекс/2003 г., Законопроекта за управление на отпадъците, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и др. … Като браншова организация отново подчертаваме, че голяма част от приетите от законодателя изменения и допълнения в законовата уредба са факт благодарение на конструктивния диалог и сътрудничество, който се осъществява между бизнеса и съответните държавни институции чрез БСК. В тази връзка изразявам удовлетворението ни от подкрепата и дейността на парламентарния секретар на БСК – г-жа Румяна Георгиева, която с компетентността и професионализма си оказва неоценима помощ на браншовите организации за постигане на прозрачност и балансирани решения на законодателно ниво.”
(Из писмо до Председателя на БСК Божидар Данев от Изпълнителния директор на БАТМ Ивана Радомирова)
 

19 май 2003 г.:От името на УС на сдружение “Български икономически форум” и лично от свое име искрено Ви благодаря за участието и подкрепата, която оказахте на третото издание на Българския инвестиционен форум “Проекти и финансиране”. Вярвам, че форумът даде възможност на представителите на частния бизнес, финансовите институции, държавната и общинска администрация да намерят общи и полезни решения за по-нататъшното развитие на предприемачеството и пазарната икономика в България. В събитието участваха над 600 представители на държавни ведомства, финансови институции, академични среди, бизнесмени и медии. За мен бе удоволствие да Ви посрещна като модератор на една от основните сесии на Българския инвестиционен форум.”

(Из писма до председателя на БСК Божидар Данев и главния директор на камарата Камен Колев от програмния директор на Български инвестиционен форум Даниела Симеонова)
 

10 февруари 2003 г.: Преди две години пристигнах в България, упълномощен от Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Немската агенция за инвестиции и развитие, Комерцбанк и Международния микроинвестиционен фонд, с мисията да изградим банка за микро-, малък и среден бизнес. Преди 15 месеца ПроКредит Банк започна дейността си и оттогава откри клонове и кредитни офиси в повече от 10 града, като достигна над 7000 кредитополучателя. … На мое място вече е назначена г-жа Сузане Декер. Бих искал да Ви благодаря за доверието и коректното партньорство. Бих желал да свържа благодарностите си с молба да продължите успешното ни сътрудничество и с г-жа Декер, в лицето на която ще откриете един компетентен и надежден партньор”.

(Из писмо до Камен Колев – Главен директор “Индустриално развитие”-БСК, от Кристоф Фрайтаг – бивш Изпълнителен директор на ПроКредит Банк)
 
 

12 февруари 2003 г.: “Поздравявам Ви с организирането на изключително актуалната конференция, посветена на бъдещето на българската икономика. Радостно е, че Ваш партньор в организацията е авторитетната Фондация “Конрад Аденауер”, оставила забележим принос в демократизирането на българското общество. Днес, когато българската икономика продължава да преживява неимоверни трудности в прехода от централизирано управление към приватизация, Българската стопанска камара е призвана да поеме огромна отговорност. Нещо повече, в момент, когато България плътно се е доближила до пълноправното си членство в евроатлантическите структури, инициативността на Българската стопанска камара като гражданско сдружение на българския бизнес добива политическо значение. От всички Вас зависят и благосъстоянието на българския народ, и образът на България в света. Затова от сърце желая ползотворна работа на конференцията и големи успехи в развитието на родното стопанство”.

(Из поздравителна телеграма до председателя на БСК Божидар Данев от г-н Соломон Паси – Министър на външните работи на Република България)
 

14 януари 2003 г.: “В проведените семинари по здравословни и безопасни условия на труд през месеците ноември и декември 2002 г., организирани от БСК, имаха честта и удоволствието да участват 28 специалисти от Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Отзивите от обучението са превъзходни, като се има предвид, че тематиката е актуална и е поднесена от изявени специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд. 

(Из писмо до Божидар Данев – председател на БСК, от инж.М.Томов – началник Инспекция “Безопасност и здраве при работа” при НК “ЖИ”)

5 декември 2002 г.: “От името на 1300 строителни фирми, членове на Българската строителна камара, и лично от мое име изразявам благодарността ни към доброто разбиране и взаимодействие за проведените семинари по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи. Благодарение на доброто взаимодействие с Димитър Гъдев, Галя Божанова, Славка Найденова и Елена Ташева се проведоха успешно 11 семинара с представители на строителни фирми от цялата страна, в които участваха общо 488 човека”

(Из писмо до Божидар Данев – Председател на БСК, от инж. Илия Тасев – Председател на Българска строителна камара)
 

26 ноември 2002 г.: “Бихме искали да изкажем искреното си задоволство от професионално подготвения екип на БСК и по-конкретно – дирекцията на г-жа Галя Божанова, във връзка със семинара по условия на труд, проведен на 21 и 22 ноември в гр.Свищов. Искаме също така да подчертаем, че серията семинари, които дирекцията на г-н Бранимир Ханджиев проведе в различни градове на България, доведоха до видимо израстване на регионалните структури на ИСА.”

(Из писмо до Божидар Данев – Председател на БСК, от доц.д-р Нено Павлов – Председател на Стопанска камара – Свищов).
 

25 ноември 2002 г.: “Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции – гр.Добрич, Ви изказва своята благодарност за оказаното съдействие и изчерпателната презентация, направена пред втората група участници в бизнес обучението на 18 ноември 2002 г. Вашето участие в програмата бе от изключителна важност за успешното провеждане на обучението. Предоставената информация бе много полезна за участниците и ще повлияе върху техните бъдещи дейности в областта на бизнеса.”

(Из писмо до Петър Денев – Главен секретар на БСК, от Даниела Милкова – Зам.-директор на АРИРИ)
 

24 октомври 2002 г.: “Сърдечно Ви благодаря за участието и подкрепата, която оказахте на четвъртото издание на Икономически форум за Югоизточна Европа 2002”. За мен бе удоволствие да Ви посрещна като модератор на една от основните дискусии на Икономическия форум, в който участваха около 900 представители на държавни ведомства, международни финансови институции, академични среди и бизнесмени, и близо 200 журналисти от различни медии”

(Из писмо до председателя на БСК г-н Божидар Данев от Председателя на Български икономически форум г-н Георги Табаков)
 

11 октомври 2002 г.: “Искам да изразя моите и на Управителния съвет на Сдружението благодарности за сътрудничеството и помощта, която ни оказвате при обсъждане и решаване на проблеми в областта на селскостопанското машиностроене. … Изразяваме специална благодарност за активността на г-н Петър Денев при организиране и провеждане на срещата с ръководството на фонд “Земеделие”, на която надяваме се беше поставено началото на по-добро делово сътрудничество между българските производители и фонда. … Със средства, осигурени от БСК целево за нашето сдружение, организирахме курс по първоначално обучение на ръководители и специалисти по здравословни и безопасни условия на труд. Добре работим и винаги получаваме съдействие от ръководителите и специалистите на всички дирекции в БСК.”

(Из писмо до Председателя на БСК – Божидар Данев, от инж. Н.Александров – Председател на УС на Сдружението на производителите на земеделска техника)

***

9 октомври 2002 г.:  “Благодарим Ви, че взехте участие при оценката на университетските разработки, показани на Научно-образователното експо “Българските университети и технологични инкубатори – център за иновационни ИКТ разработки”, проведено в рамките на Международния пловдивски панаир – Есен 2002. Конкурсът-изложба допринесе изключително много за стимулиране развитието на научно-изследователската дейност в университетите и послужи за осъществяване на връзка между представителите на академичните среди и бизнеса”

(Из писмо до г-н Георги Славов – директор на Интернет центъра при БСК, от г-жа Татяна Хинова – управляващ директор на IDG-България)

***

2 октомври 2002 г.: “Бихме искали да изкажем нашата искрена благодарност за оказаното внимание по случай фирмения празник и юбилея на “Юмикор Мед”, свързани с честването на петгодишнината от подписването на Приватизационния договор”

(Из писмо до председателя на БСК – г-н Божидар Данев, от г-н Кирко Кирков – изпълнителен директор на “Юмикор Мед”-Пирдоп)

***

19 юли 2002 г.: “Благодарим Ви от свое име, от името на Фондация “Кокалис” и на Харвардския университет, че приехте поканата ни за участие в Международната конференция “България в Европа”, провела се на 15 юли 2002 г. в хотел “Щератон – София”. Радвам се, че имахме възможността да обсъдим заедно проблемите и перспективите, свързани с евроатлантическата интеграция на България, както и да обърнем по-задълбочено внимание на икономическата политика на страната и насоките за развитие на външната й политика. Фондация “Кокалис” подкрепя твърдо България за присъединяването й към ЕС и НАТО и в този смисъл се надявам, че конференцията е само първата стъпка към едно бъдещо успешно сътрудничество”.

(Из писмо до главния директор на БСК г-н Камен Колев от Ники Тзавела – Вицепрезидент на Фондация “Кокалис”)

***

17 юли 2002 г: “Благодаря за любезното Ви писмо от 2 юли, за добрите пожелания по повод старта на председателството на Дания в Европейския съюз. За нас наистина ще бъде трудна задача да гарантираме първите резултати от процеса на разширяване и продължаващата подкрепа за по-нататъшно присъединяване в ЕС на страни, като България, които са направили много за своята подготовка и продължават да работят в тази насока.
 Продължителните усилия на България ще оформят чудесна база за развитие на по-нататъшните връзки между организациите и бизнес обществата на страните от ЕС и страните-кандидатки.
Надявам се плодотворното ни сътрудничество да продължи и занапред.”

(Из писмо до Председателя на БСК г-н Божидар Данев от Посланика на Кралство Дания у нас г-н Кристиан Фабер-Рот).

***

12 юли 2002 г.: “Приемете нашата благодарност за това, че се отзовахте на поканата за среща с делегацията на Източната комисия на германската икономика, водена от нейния председател д-р Клаус Манголд. Намираме проведения с Вас разговор за много интересен и стимулиращ. Научихме много не само за структурата на българската икономика, но и за актуалното икономическо и политическо положение във Вашата страна. Предложенията Ви за сътрудничество с Източната комисия на германската икономика предадохме на всички наши членове. Бихме се радвали сътрудничеството ни да продължи и занапред.”

(Из писмо до председателя на БСК г-н Божидар Данев от г-н Oliver Wieck – изпълнителен директор на Източната комисия на германската икономика (ИКГИ), и г-н Michael Harms – референт на ИКГИ за Югоизточна Европа).

***

10 юли 2002 г.: “Особено сме благодарни на Българска стопанска камара и лично на Вас за съдействието, което ни оказахте приемайки посредничество по чл. 4 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) за приключване на преговорите по чл. 3 от ЗУКТС.
Професионалната помощ, която ни оказа г-жа Славчева, със задълбоченото познаване на трудовото право и посреднически умения, беше от съществено значение за изясняване на спорните точки от искането на синдикатите и за постигане на споразумение между дружеството и синдикатите”.

(Из писмо до зам.-председателя на БСК Дикран Тебеян от директора “Човешки ресурси” на текстилна фабрика “Миролио България” АД г-н Дж.Бертолино”)

***

9 юли 2002 г.: “За нас беше удоволствие да ползваме услугите Ви по договор за предоставяне на достъп до Интернет от 3 февруари 2000 г. Изказвам благодарност за съвместната ни работа и разчитам, че и за в бъдеще ще работим заедно”

(Из писмо до БСК от изпълнителния директор на “Албена инвест – холдинг” АД Бойко Недялков)

***

8 май 2002 г.: “От името на Национално сдружение на българските спедитори Ви благодаря, че изпратихте представител на 10-годишния юбилей от учредяването на нашето сдружение, както и за отправените поздравления.”

(Из писмо до председателя на БСК Божидар Данев от председателя на НСБС Иван Петров)

***

“Позволете ми да изразя лично към Вас, към господата Григоров и Илиев, и не на последно място – към г-н Олег Антонов, Изпълнителен директор на Индустриална асоциация - Видин, най-искрената ми благодарност за отлично организираното и ползотворно посещение. Надявам се сътрудничеството между Българската стопанска камара и Посолството на Швейцария в София да продължи да се развива”

(Из писмо до г-н Георги Шиваров – Заместник-председател на БСК, от г-жа Регина Ешер – Съветник по икономическите въпроси в Посолството на Швейцария, по повод организирани от БСК срещи с деловите среди във Видин).

***

“Искрено Ви благодаря за участието и подкрепата, която оказахте на “Инвестиционен форум 2002: Възможности за навлизане на българския пазар – реални проекти за истински инвеститори”. Благодаря за професионализма и доброто съвместно сътрудничество. За мен бе удоволствие да Ви посрещна като говорител и активен участник в откриващата пленарна сесия на Инвестиционния форум”

(Из писмо до г-н Камен Колев – Главен директор в Българска стопанска камара, от г-н Георги Табаков – Председател на УС на Български икономически форум)

***

“Бихме искали да изразим нашата голяма благодарност и оценим високо Вашето присъствие на Втората Европейска Бизнес Конференция “Посредничество и стабилно развитие в разширена Европа”, проведена на 6-7 юни 2002 г. в Брюксел. Вашето участие допринесе особено много за огромния успех на това събитие, като ни позволи още веднъж да го превърнем в най-важния Европейски диалог между представителите на водещите бизнес среди и политиката.”

(Из писмо до Председателя на БСК - Божидар Данев, от  Leen Van Parys - Ръководител на Европейската бизнес конференция, и Didier Malherbe - Учредител и Управляващ директор)

***

Благодаря за ежедневната информация, която получаваме от БСК по Интернет - тя е конкретна, синтезирана и много полезна за нас.” 

(Из писмо на Маргарита Стефанова, управител на БМБ ООД-София).

***

   “Позволете да изкажем нашата благодарност за съдействието, което получихме от страна на БСК, което се оказа много ценно и навременно, за да можем заедно да се поздравим с положителни резултати от “Абсолвентска борса 2002” в Русе, както и от позитивната нагласа за това начинание, което ще даде отражение при следващите ежегодни реализации на подобна обогатена със съдържание инициатива”
(Из писмо от г-н Ганчо Ганев, председател на Русенската стопанска камара)

***

  “Оценявам високо направените от Вас предложения по изпратения Ви предварителен доклад на “Crown Agents”, отнасящ се до Програмата за реформа в българските митници.”

(Из писмо от министъра на финансите Милен Велчев до председателя на БСК)

***

 Във връзка с проведена в Българската стопанска камара среща със западноевропейски специалисти в областта на професионалното обучение д-р Цако Панталеев - Директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, изпрати писмо до г-жа Галя Божанова – ръководител на Центъра за професионална квалификация при БСК, в което се казва:

“Изказвам своята благодарност за проявената от Вас отзивчивост при организирането на срещата в БСК. Нашите гости, които са специалисти в областта на професионалното обучение и образование, са с отлични впечатления от  представянето Ви. Надявам се на бъдещи ползотворни контакти и съвместни прояви”.

***

 Във връзка с помощта, оказана по време на международния панаир в гр.Хановер – Германия, през април т.г., г-н Тошо Киров получи благодарствено писмо от управителя на “Кирково” ООД и председател на Съюза на работодателите в с.Кирково, обл. Кърджали – г-н Николай Топалов, благодарствено писмо, в което се казва:

“Със своите чуждоезикови умения, деловитост и професионализъм г-н Киров допринесе изключително много за разширяване на нашите бизнес контакти и възможности за доказване на скромните ни, но ценни завоевания в областта на машиностроенето”.

***

    Във връзка с проведения на 7 май в гр.Ботевград Регионален инвестиционен форум на тема “Община Ботевград – възможности за привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места”, изпълнителният директор на “Бизнес форум” ООД-София, г-н Владимир Маринов, изпрати благодарствено писмо до председателя на Българската стопанска камара г-н Божидар Данев, в което се казва: 

     “Позволете ми от името на организаторите на регионалния инвестиционен форум в гр.Ботевград да изкажа искрената си благодарност за ползотворното сътрудничество и реална подкрепа от Ваша страна в усилията ни да организираме делова и полезна за участниците в него дискусия. Използвам възможността да благодаря чрез Вас и на Вашите представители г-н Камен Колев и г-н Лазар Лазаров, чието активно участие допринесе за цялостния успех на проявата. Надявам се, че успешното ни сътрудничество ще се развие и укрепи в бъдещите ни проекти”.
 
 

***

  "Благодарим Ви за възможността да бъдем Ваш панаирен партньор за организираното колективно българско участие "ПРОВАЙН 2002" . За нашия екип бе удоволствие да работим с Вас. 

/Из писмо на г-жа Мария Капон - Управител на "ФЕРНЕТ-БЪЛГАРИЯ" ООД - Пловдив/

***

Българската туристическа камара благодари за огромната помощ и активното участие на Българската стопанска камара в предварителните срещи с ръководствата на Министерство на икономиката и Министерство на финансите, на които се постигна споразумение по искането за промяна на Закона за Данък добавена стойност за туризма. В резултат на подкрепата на БСК бе постигната договореност и подписан Меморандум между Българската туристическа камара и зам. министъра на икономиката г-н Димитър Хаджиниколов за внасяне на предложения в Бюджетната комисия на Народното събрание за изменение и допълнение в ЗДДС. 

/От писмото на председателя на Българската туристическа камара доц. д-р по ик. Цв. Тончев/

***

“Съществуването и дейността на Арбитражния съд при Българската стопанска камара са постижение в областта на правораздаването. Алтернативата на държавното правосъдие, която предоставя АС при БСК, има изключително много предимства, като висок професионализъм, изключителна компетентност, безпристрастност, обективност и отговорност на арбитрите, акуратност, внимание и всеотдайност на деловодния състав. Всичко това създава атмосфера на спокойствие и сигурност за справедливо и правилно решение.”
/Адвокат Веселина Минчева, член на Софийска адвокатска колегия/
***
“Изказвам благодарност за оказаното от Българската стопанска камара сътрудничество и подкрепа по отношение на защитата правата на коректните данъкоплатци по режима на данък добавена стойност. Всички фирми, които членуват в сдружението, високо оцениха положените от БСК усилия в подпомагането на бизнеса и установяването на диалог с държавната администрация.” 

/Ивана Радомирова, изп. директор на Българската асоциация на търговците на метали (БАТМ)/

***

“Изказвам своята благодарност за оказаното съдействие и изчерпателната презентация, направена от главния секретар на Българската стопанска камара г-н Денев пред участниците в бизнес обучението на 18 март 2002 г. Участието в програмата бе от изключителна важност за успешното провеждане на обучението и допринесе за доброто представяне на партньорството между българските бизнес асоциации пред международните организации.”

/Даниела Милкова, зам. директор на Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции – гр. Добрич/