Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

село Арчар

Селото се намира на 27 км южно от Видин. Разположено е на двата бряга на р. Арчар, при нейното вливане в Дунава. Селото е възникнало още през І век, по времето на Римската империя под името Рациария. При управлението на император Аврелиан, Рациария станала главен град на крайбрежната провинция Дакия. През ІІ-ІІІ век става богат пристанищен град с грънчарски и златарски център, скулптурно ателие и много занаяти. Намерени са останките на амфитеатър и две бронзови театрални маски. През 1981 г.-1991 г. са направени разкопки от българо-италиански екип. В резултат на което са в турската махала са открити златни предмети от римско време. В много дворове все още съществуват цялостно запазени зидове, части от постройки, глинени съдове, паници и лули. Всяка година през първата събота и неделя на август се провежда селският панаир на Арчар.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.12.2019
Българска версия: 29946, Английска версия: 2889

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.