Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в България. Основите на родното морско образование са положени в гр. Русе на 9 януари 1881 г. Инициатор на формирането на учебното заведение е капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич. Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин. На Морското училище се възлага задачата да подготвя машинисти и огняри за княжеския военен флот. През 1892 г. училището е преустроено и преименувано в Унтерофицерска морска школа, в която се подготвят боцмани, рулеви, артилеристи, миньори и машинисти. През 1900 г. учебното заведение е преместено във Варна и преименувано на Машинно училище при Флота. През 1904 г. със закон на Народното събрание училището става първото средно техническо учебно заведение в България, като срокът на обучение е удължен до шест години. През 1906 г. училището издава първите зрелостни свидетелства. През 1910 г. във Варна е построена първата специално проектирана и построена за целта сграда за нуждите на Машинното училище при Флота на Негово Величество. През 1949 г. Морското училище приема за свой патрон Никола Вапцаров, поет, възпитаник на училището от випуск 1926 г. и получава названието „Народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. През 2001 г. получава пълна акредитация като висше училище, в съответствие с новоприетия Закон за висшето образование. През 2000 г. получава сертификат за качество ISO 9002.4 по специалността „Корабоводене“ от Лойд регистър, а през 2004 г. – ISO 9001-2000 за всички специалности. (Снимка: www.naval-acad.bg/)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.12.2019
Българска версия: 29946, Английска версия: 2889

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.